Priemgetallen

01. de zeef van Eratosthenes

1b. de zeef - versie 2 - in html, alleen priems output

1c. de zeef - versie 3 - array alleen oneven getallen

02. de zeef (versie 1c.) voor hogere getallen (is eigenlijk alleen maar "laat de eerste ..." weg)

03. geef de eerste n priemgetallen (maar wel een zwak algoritme door oneindige array) kan niet: onbekend hoe groot de array wordt!

--

04. de zeef in SQL: bereken priemgetallen met de zeef (1c) in porties van bv. 1000 (deze optie doet het alleen op de lokele server!)
      (de priems worden opgeslagen in de db: priemgetallen, tabel: getallen)
      hier is een link naar de database

--

05. timer: time de eerste tweehonderdvijftigduizend getallen bekeken, negen keer, clientside

06. timer server: hele zeef in php (zonder output)

 

© Maarten Meulendijks, 2016