"Samenwerking in plaats van Marktwerking"
samen op weg naar de eerste wereldvrede

een politiek manifest
door Maarten Meulendijks

  laatste update: 26 januari 2006 (dit dokument is nog volop in ontwikkeling)  

 

               
Landelijke Politieke Onderwerpen   prio-
riteit
cijfers Ter Vergelijking Interpretatie cijfers begroting invloed op de economie invloed op de arbeidsmarkt invloed op maatschappij en milieu is dit plan praktisch haalbaar? Wat is de huidige politieke realiteit?
(2005)
A

Autos
a) Gewone pasagier autos, moeten een snelheids begrenser krijgen waardoor het technisch niet meer mogelijk is om sneller dan bijvoorbeeld 140 km/uur te rijden. Enige marge voor inhalen of ontwijken van ongelukken moet mogelijk zijn, maar harder dan 140 km/uur is nergens toegestaan dus ook niet noodzakelijk. Dat sneller rijden in het buitenland misschien wel mag, is dan jammer, dan moet men maar een buitenlandse auto rijden in het buitenland. Nederlandse autos kunnen als het mij ligt nooit harder dan 140 km per uur (ook politie, brandweer en ambulances niet!). Dit alles in verband met milieu en veiligheid.
b) Het zou erg prettig zijn als grote steden op Koninginnedag autovrij zouden zijn.
(zie extra maatregelen bij Luchtvervuiling)

Totaal aantal personenautos:
6 908 473 (in 2004, CBS)
Totaal aantal bedrijfsvoertuigen in 1 898 931 (in 2004, CBS)
Totaal aantal voertuigen:
8 807 404

Verkeerdoden per jaar:
881 (2004, CBS)

Verkeersongelukken per jaar met gewonden: 94 600 (2003, AVV)

 

Oppervlakte New York:
488 km2

Het aantal autos in een dergelijk klein land is erg groot. De jaarlijkse kosten voor verkeersonveiligheid wordt geschat op zes miljard euro. (Bron AVV)   Het inbouwen van snelheidsbegrensers in all autos zal tijdelijk een extra vraag naar personeel opleveren Er zal minder 'asociaal' gereden kunnen worden. De wegen worden veiliger. Minder ongelukken. Minder gejaagd rijgedrag. Beter voor het mileu. Zou dit wel mogen van Europa?
Voor autobezitters is het een eenmalige kostenpost. Maar iedereen die een auto kan betalen, kan ook een begrenser betalen. Misschien moet het inbouwen van de begrenser ingevoerd worden bij de APK keuring.
 
B Batterijen
Er moet statiegeld op niet-oplaadbare batterijen komen. Het liefst worden er in de toekomst alleen nog maar oplaadbare batterijen verkocht.
                   
B Bioindustrie
Overdreven bio-industrie als legbatterijen en soortgelijke dieren mishgandelingen, moeten vermeden worden. Scharrel industrie is de enige acceptabele vorm van bio-industrie, ook al gaat dat een klein beetje ten koste van de economie.
                   
B Bomen
a) Bomen die ouder zijn dan een gemiddeld mensenleven, laten we zeggen 75 jaar, mogen nooit gekapt worden. Bij dreigend omvallen, moet de boom gestut worden, met kabels of andere middelen. De 75 jaar moet met enige redelijkheid (10%) worden behandeld, dus niet een boom van 74 jaar omhakken omdat dit net mag.
b) Bomen die ziek zijn door menselijke invloeden, moeten worden behandeld. Natuurlijke ziektes hoeven niet bestreden te worden. Laat de natuur zijn werk zoveel mogelijk zelf doen. Als de oorzaak bij menselijk handen ligt, heeft diezelfde mens de plicht de schade te proberen te herstellen.
            Meer respect voor natuur, milieu. Een groter bewustzijn van de schade die een mens de natuur aan kan doen. Zeker haalbaar, zonder beperkingen. Het enige dat moet verandere is de wil om het in te voeren en het wennen aan een situatie waar men misschien soms een fietspad moet omleggen omdat een boom in de weg staat die niet gekapt mag worden. Dan maar geen kaarsrechte fietspaden!  
B Burgemeester
Een burgemeester moet worden gekozen door de stadsdeelraad. De mensen uit de stadsdeelraad zijn politici en die zijn hiervoor het meest geschikt. Benoeming door de Kroon is volledig uit de tijd en moet worden geschrapt uit de grondwet. Kiezen door het volk is a) te duur (verkiezingen kosten erg veel geld) b) kan populistische maar ongeschikte bestuurders opleveren
      Wat kost een verkiezing?       Sinds de laatste afwijzing van de eerste kamer van dit plan, is het bijzonder onhaalbaar geworden op korte termijn. Daarom heeft dit punt voorlopig een lage prioriteit.  
D

Drugs
a) Nog steeds is het relatief eenvoudig om in Amsterdam aan harddrugs te komen (denk aan ex-wethouders die soms snuiven, hoe komt die aan zijn drugs?). Dit moet nog beter bestreden worden. Nederland en Amsterdam in het bijzonder moet in het buitenland van het drugs imago afkomen.
b) In datzelfde kader moeten ook softdrugs (hash en weet) verboden worden. Het gedoogbeleid moet gestopt worden en verkoop van softdrugs moet worden verboden. Als men kijkt in touristen-winkels in het centrum van Amsterdam, vindt men daar vooral softdrugs en sex. Daar moet wat tegen gedaan worden. Verbod op softdrugs is een eerste stap. Daarnaast sluit dit ook beter aan bij het Europese drugsbeleid. In Spanje is bijvoorbeeld softdrugs zeer streng verboden. Dat wil niet zeggen dat er nooit geblowed wordt, maar slechts zeer gering. Dit illigale gebruik maakt het echter niet gevaarlijker op straat, maar juist veiliger.
c) Dit geldt ook voor gebruik en verkoop van paddos en XTC.
d) Gebruik van alcohol is een zeer ernstig probleem voor verkeer, jongeren en zwerfers. Onderzoeken wat voor maatregelen kunnen helpen hiertegen, zonder een algeheel alcohol verbod. Bijvoorbeeld een flinke accijnsverhoging op sterke drank. Hier sterker de drank, hoe groter de accijnsverhoging.
e) Openbare dronkenschap geeft een groot gevoel van onveiligheid op straat. Het draagt bij aan het veiligheidsgevoel van mensen. Daarom moet de vaste groep alcoholistische daklozen in het Amsterdamse Vondelpark, onmiddelijk worden verwijderd van straat, opgevangen, afgekicked, geholpen. Geen alcoholverbod in het park, want dan gaat de horeca naar de knoppen.

data over drugs, hoeveelheid softdrugs e.d.

Aantal gemeenten zonder coffeshop in Nederland (2004): 80%
Bron: Nationale Drugs Monitor
http://www.trimbos.nl/default2.html

               
E

Electriciteit
Electriciteit is een te grote primaire levensbehoefte geworden. De produktie en levering ervan is daarom niet verstandig om te privatiseren, omdat de maatschappij niet kan leven met eventuele problemen binnen bedrijven, concurentie problematiek enz. Daarom moet de privaticering teruggedraaid worden en in overheid handen komen. Er is geen enkele behoefte aan marktwerking hierbij, alleen een behoefte aan lagere prijzen, maar dat kan de overheid zelf ook doen zonder concurentie. De overheid moet de maatschappij kunnen garanderen dat er altijd electriciteit is tegen een redelijk prijs.
(zie extra maatregelen bij Kerncentrales)

  hoeveel electriciteits bedrijfen zijn er? die moeten fuseren tot één staatsaanbieder                
F Fileprobleem
De enige echt zinnige oplossing voor het file probleem is ervoor te zorgen dat er minder autos op de weg zijn. En de enige manier om mensen daarvan bewust te maken is niets doen. De mensen die de oorzaak zijn van de files, de automobilisten, moeten zelf het probleem oplossen door niet allemaal tegelijk op dezelfde weg te gaan rijden.
  Totaal aantal voertuigen:
8 807 404
               
G

Gehandicapten
a) Het 24 uur vooraf aanmelden bij de NS van rolstoel hulp, moet worden afgeschaft. Het is vernederend voor gehandicapten dat die niet spontaan op reis kunnen. Gelijke behandeling voor iedereen! Daarnaast moet de NS minder mensen inzetten voor de hulp met instappen. Het uitklappen van de rolstoel oprit kan eenvoudig door één iemand gedaan worden, i.p.v. vier mensen die elders hadden kunnen assisteren op dat moment.
b) In Nederland wordt bijna altijd rekening gehouden met op- en afritten van stoepen voor gehandicapten (en kinderwagens). Dit is een zeer goede zaak.

aantal rolstoel gebruikers nederland?                
G Generaal Pardon
Er moet onmiddelijk een generaal pardon worden gegeven aan alle witte illigalen en uitgeprocedeerde asielzoekers die op dit moment in Nederland aanwezig zijn. De hele procedure van onderzoeken, procederen, uitzetten, illigaliteit, opvangtehuizen, vliegtickets enz. enz. enz. kost veel te veel geld, geld dat hard nodig is voor andere zaken. Daarnaast is het voor de publieke opinie veel beter om die mensen gewoon een verblijfsvergunning te geven, en ze op te nemen in onze samenleving. Samen kunnen we dan werken aan een betere toekomst.
exacte cijfers...     Hoeveel Ambtenaren zouden op dit moment bezig zijn met uitzettingsprocedures, beheerders van uitzettingscentra, juristen, enz.? Waarschijnlijk moeilijk in te schatten hoeveel dat allemaal kost. Die allemaal nuttiger werk gaan doen. Een enorme besparing in uitzettingscentra, vliegtickets, tijd ambtenaren, enz. enz. enz. Bedenk maar eens hoveel mensen nu met deze problematiek bezig zijn. 26000 mogelijke illegalen op de arbeidsmarkt, verdwijnen in de legaliteit.

1) een humaan beleid, geen mensonterende verhalen meer, geen negative publiciteit meer.
2) betere integratie van buitenlanders omdat er de onderverdeling 'zij / wij' vervalt. Nu zijn er 26000 mensen die in Nederland wonen, geen toerist zijn, maar er toch niet bijhoren. Dat is slecht voor onze omgang met buitenlanders.
3) een langlopend en slepend probleem wordt er in één klap mee opgelost.

Zeer haalbaar. Slechts een kwestie van wil. Daarnaast kan duidelijk gemaakt worden Internationaal dat dit geen vrijbrief is voor onbeperkte immigratie naar Nederland, maar slechts een éénmalige aktie.
Dit plan is niet alleen haalbaar, maar zal ook een groot punt van onvrede bij vele burgers oplossen dus zeer gewensd.
 
I Import en Export
Er moet gezocht worden naar een betere balans tussen import en export. Het is volslagen onzinnig om bijvoorbeeld kippen te exporteren en tegelijkertijd weer uit een ander land kippen te importeren. Dit is een onnodige belasting van het milieu en daarom niet wenselijk. Evenzo bijvoorbeeld hout. Als er in Nederland zoveel varkens gefokt worden voor de export dat er geen ruimte meer is voor bijvoorbeeld bomen voor houtproduktie, die dan geimporteert moet worden, terwijl we wel in staat zijn technisch om zelf hout te produceren, dan is de balans niet goed. Dat wat wij niet kunnen verbouwen kunnen we importeren. Dat waar we goed in zijn kunnen we exporteren. Maar alles wel in balans. Prioriteit moet liggen bij maximalisatie van eigen gebruik.
 

Totale Import 2004:
228 408 000 000 euro
(228 miljard)

Totale Export 2004:
257 773 000 000 euro

(Bron: CBS)

               
I

Integratie
a) Om integratie van buitenlanders te stimuleren, moeten overheids dokumenten niet meer worden vertaald in andere talen. Als iemand gebruik wil maken van Nederlandse rechten, zal men dat in het Nederlands moeten vragen.
b) Mensen die bijvoorbeeld Marokaanse ouders hebben, maar zelf in Nederland zijn geboren en opgevoed, moeten gewoon Nederlanders genoemd worden. Het bestempelen van dit soort mensen als buitenlanders of allochtonen is behalve onzinnig, ook heel erg deprimerend en frustrerend voor de mensen zelf. In dat kader moeten ook de eventuele problemen die er zijn gewoon behandeld worden zonder te kijken naar de geboorteplaats van de ouders.

zijn er vertalers in dienst? wat kost dat?

    vertalers op begroting gemeente?          
K

Kerk
a) Kerk en staat moeten volledig worden gescheiden. Daarom zal het Vaticaan niet als land erkend kunnen worden met daaraan verbonden rechten. De euromunt van Vaticaan-stad moet verdwijnen, aangezien Vaticaanstad een kerkelijke organisatie is, niet een land.
b) Alle scholen moeten vrij zijn van geloof. Christelijke scholen, Islamitische scholen enz. zijn niet meer toegestaan. Godsdienstonderwijs wordt niet meer betaald door de overheid, dus geen lessen in deze op scholen die door de overheid worden betaald. Privé lessen in godsdienst zijn uiteraard toegestaan als die ook privé gefinancierd worden en niet in strijd zijn met de wet en met het reguliere onderwijs. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld katholieke universiteiten.
c) In alle overheidsgebouwen zijn alle uitingen van geloof niet langer wenselijk. Geen hoofddoekjes, maar ook geen christelijke kruizen. Een klein kettingkje met geloofssymbool of soortgelijke uiting is nog wel toegestaan.
d) Als kerken eenmaal per week hun klokken mogen luiden, mag ook een moskee eenmaal per week oproepen tot gebed (in het Nederlands!). Gelijke behandeling.
e) In het kader van gelijkheid wordt tweede paasdag of tweede pinksterdag als vrije dag ingeruild voor de dag van het Islamitische suikerfeest. Die dag wordt dan een nationale vrije feestdag in plaats van tweede paasdag/pinksterdag.
f) de goddelijke zegen aan het einde van de troonrede wordt geschrapt, aangezien kerk en staat volledig gescheiden worden.
g) Diensten in een moskee dienen in het Nederlands te worden gegeven (op uitzonderingen na, zoals speciale diensten voor toeristen)

30% Rooms Katholiek, 8% kerksheid
14% Nederlands Herv., 5% kerksheid
6% Gereformeerd, 4% kerksheid
8% Overige, 4% kerksheid
42% Geen kerkelijke gezindte

Totaal 21% kerksheid
(= minimaal 1x per maand naar de kerk)

(Bron: CBS, 2003)

hoeveel godsdienst leraren...

hoeveel islamitische scholen enzo...

  Nederland is géén protestants land meer, zelfs geen katholiek land. Kerksheid cijfer is heel erg laag. Om dus te spreken van een land waar godsdient een grote rol speelt is onzin.            
K Kerncentrales
De twee Nederlandse kerncentrales moeten onmiddelijk dicht. Het tijdelijke tekort aan energie kan worden aangevuld met import tegelijk met flinke investeringen in alternatieve schone energie. Zolang er geen oplossing gevonden is voor het verwerken of onschadelijk maken van kernafval, is het onacceptabel dat we de toekomst laten zitten met dit grote probleem. Kernafval is levensgevaarlijk!

hoeveel afval?

halveringstijd

hoeveel energie???

              O.a. het CDA pleit voor het bouwen van méér kerncentrales in Nederland.
K

Koningshuis
a) Het koningshuis moet een meer ceremoniele status krijgen en minder politieke invloed. In dat kader moet ook gekeken worden naar iets als 'ministeriele verantwoordelijkheid' van leden van het koningshuis. Het koningshuis moet vooral gezien worden als hoeders van cultureel en historisch erfgoed.
b) Echtgenoten van de Koning of de bijvoorbeeld de kroonprins, mogen niet deelnemen aan de Raad van Staate.
c) Ministeriele verantwoordelijkhied voor leden van het koningshuis kan worden afgeschaft.

raad van staate

min. verantwoordelijkheid

               
L

Levensduur indicatie
Alle materiele artikelen moeten een levensduur indicatie krijgen, en vanaf dat punt moeten er regels worden gesteld aan een minimale levensduur voor goedkeuring. Bedoeling is om produkten die milieu vervuilend zijn, maar te weinig bijdragen aan de welvaart, verboden kunnen worden. Een voorbeeld: een broodje kroket op een papieren schaaltje dat iedereen meteen weggoit bij de deur. Dat papieren schaaltje heeft een levensduur van 1 meter gehad, dat is te weinig en moet dus vermeden worden. Een plastic tas om spullen mee naar huis te nemen heeft al een langere levensduur.

  footprint?                
L Luchtalarm
Iedere eerste maandag van de maand wordt sinds kort weer het luchtalarm getest. Daardoor wordt iedere maand weer opnieuw een signaal afgegeven naar de burgers van 'pas op, er kan een terreuraanslag komen', 'weet wat U moet doen als het alarm gaat' zeggt de publiciteit. Deze angstmakerij moet stoppen. Technisch is het absoluut niet noodzakelijk om het systeem te testen. Het angst gevoel dat met het alarm iedere maand weer wordt bevestigd is zeer ongewenst. Mensen moeten juist gerust gesteld worden. Daarom moet het maandelijkse luchtalarm onmiddelijk stoppen.
wanneer gestopt, wanneer weer ingevoerd?     Zou het maandelijks testen nog extra geld kosten? Ik denk het niet. Wat wel geld kost zijn de televisie- en radio spotjes met informatie. Dat zal in de miljoenen lopen. Dat geld kan beter besteed worden aan anti-terreur akties.     Rust: een afname van angstgevoelens in de maatschappij, en daarmee een een klein stapje op weg naar de eerste wereldvrede. We willen leven in een maatschappij zonder maandelijkse waarschuwing van de overheid dat er gevaar kan dreigen. Eventuele teroristische aanslagen worden toch niet minder door luchtalarm. Zeer haalbaar, alleen een kwestie van wil.  
M

McDonalds
a) De hoeveelheid afval die McDonalds produceert per klant is gewoon te hoog. Daarnaast is de omgeving van ieder filiaal van McDonalds vol van ditzelfde afval. Daar moet iets tegen gedaan worden. Denk hierbij aan de footprint gedachte. Er moet misschien een maximale hoeveelheid kubieke centimeter afval per klant afgesproken worden en eventueel verrekend worden met een milieu-belasting.
b) McDonalds moet zelf het gebied van 1,5 kilometer rondom het filiaal schoonmaken van McDonalds afval, op straffe van boetes bij nalating.

In Nederland zijn 225 filialen van McDonalds.

Vervuilde omtrek rondom een filiaal is ongeveer 7,1 km2

Totaal vervuild oppervlakte van Nederland rondom en door McDonalds filialen: 1590 km2
Dat is 3,8% van Nederland!

               
M Mei-dagen
Het gevaar dreigt dat de traditionele dodenherdenking en bevrijdings feest steeds meer in waarde verminderen, omdat de jeugd geen enkele band meer heeft met de tweede wereld oorlog. Daarom is het misschien verstandiger om er twee algemene dagen van te maken. Ik stel voor om 4 mei: dodendag te maken, en 5 mei: vrijheidsdag. Op de vierde mei herdenken we alle doden, uit oorlogen, maar ook in de privé sfeer. Een dag van bezinning en herdenking, met twee minuten stilte, maar zonder het militaire vertoon. Vijf mei wordt een algeme dag van de vrijheid. Na de herdenking het feest. Alle vormen van vrijheid worden gevierd.
                Men wil nieuw een Veteranendag gaan invoeren, dus i.p.v. minder, méér militair vertoon.
M

Ministeries
Er moet eens gekeken worden naar de indeling van de ministeries. Daar kan wel wat anders.
- Ministerie van Binnenlandse zaken en Primaire Levensbehoeften
Dit ministerie moet zich meer bemoeien en zorg dragen voor primaire levenbehoeften zoals water, stroom, lucht, Internet, communicatie en openbaar vervoer
- Ministerie van Defensie kan opgeheven worden (zie Europese Zaken).
- Ministerie van Europese Zaken
Dit komt in plaats van de staatssecretaris, omdat de rol van Europa te groot is geworden. Het ministerie van defensie kan worden opgeheven en deze rol, de defentie van Nederland, kan vallen onder Europese zaken, zeker in verband met een Europees defensie leger. Eventueel kan de minister van Europese zaken meteen de eurocommissaris zijn binnen het Europees parlement.
- Ministerie van Verkeer en Waterstaat, kan aangevuld worden met Milieu, omdat verkeer en waterstaat veel met milieu te maken hebben.

                 
O Omroep
a) Door het enorme aanbod van commerciele omroepen tegenwoordig, zijn drie nationale publieke zenders onnodig. Het engelse systeem van twee publieke zenders zonder reclame (!) en zonder omroep verenigingen is veel beter. De publieke omroep moet vooral nieuws, informatie, cultuur, en sport brengen. De rest kan naar de commerciele omroep.
b) Het idee van themakanalen, zowel op radio als televisie, moet gestimuleerd worden. Mensen kunnen dan echt kiezen wat ze horen of zien willen.
c) De twee publieke omroepen moeten alleen uitzenden in PAL-Plus (breedbeeld). Ook het correct doorgeven van het PAL-PLUS signaal van buitenlandse zenders moet meer gestimuleerd worden.

Wat kost publieke omroep?

aantal kijkers

               
O Openbaar Vervoer
a) Openbaar vervoer moet goedkoper worden.
b) De liften van de Amsterdamse metro zijn altijd vies, stinken naar urine enz. Dit geeft een zeer onprettig gevoel, het versterkt het gevoel van onveiligheid, armoede en ellende. In een algemeen kader van verbetering van de maatschappij op straat, is het van groot belang juist in dit soort details te investeren. De metroliften moeten vernieuwd en permanent schoon gehouden worden.
c) De Amsterdamse metro is in de spitsuren nog steeds veel te druk. Voor mensen met kinderwagens, fietsen of rolstoelen is het bijvoorbeeld onmogelijk in het spitsuur in de metro te komen. En dat combinatie met de asburd hoge prijzen is onaanvaardbaar. Er moeten meer metros gekocht en ingezet worden.

begrotings cijfers van bv GVB

hoeveel liften?

hoeveel passagiers/treinen?

waar gaat al dat geld naartoe?

    Hoeveel schoonmaak in begroting?          
P

Politie
a) Om geweld te beperken in de toekomst moet iedere mogelijke vorm van 'verheerlijking' van wapens worden tegen gegaan. Een pistool is een apparaat om mensen mee dood te maken en zeker niet 'stoer', leuk, spannend enz. In dat kader mag de politie niet meer openbaar met pistolen rondlopen. Zeker niet omdat het gebruik van een dienstpistool bijna nooit nodig is, en slechts bij noodzaak tevoorschijn kan worden gehaald, net als het gebruik van kogelvrije vesten, die een agent ook niet altijd draagt. Iedere vorm van confrontatie met pistolen moet vermeden worden. Daarom moeten pistolen in een afgesloten kluis in de dienstwagen geborgen liggen. Bij noodzaak van pistolen kan de agent net als zijn kogelvrije vest, zijn wapen uit de auto-kluis halen. Lopend en/of fietsende agenten kunnen een slagwapen mee krijgen, maar geen pistool.
b) Politie moet het goede voorbeeld geven in alle gevallen! Dus niet op stoepen fietsen, niet met autos patrouilleren in parken of in wandelzones in de stad. Niet op stoep parkeren. Alles mag als daar dringende noodzaak voor is, maar in alle andere gevallen moet de politie het goede voorbeeld geven.
c) Administratief werk en straatwerk moet volledig gescheiden worden waar mogelijk. Het is absurd om gewapende politiemensen achter een terminal uren te laten werken aan een aangifte. Dat kan ook gedaan worden door politie-kantoor-personeel die hier speciaal voor kan worden aangenomen.

hoeveel agenten?

hoeveel pistolen?

               
P

Politiek
a) De eerste kamer mag alleen nog voorstellen terugsturen naar de tweede kamer. Een dergelijke laatste controle door oudgedienden is een goede zaak. Maar de macht om een voorstel definitief te blokkeren moet worden afgeschaft.
b) De SGP discrimeert vrouwen, hetgeen niet is toegstaan in ons land, en moet daarom worden verboden deel te nemen aan de politiek.
c) Een stem-plicht wordt opgenomen voor de samengestelde verkiezing van nationaal- en europees parlement (we kiezen nationaal parlement, en europees parlement krijgt zelfde samenstelling).
d) Stemming per Internet moet ontwikkeld en gestimuleerd worden (bijvoorbeeld door op de stemkaart onder een kraslaag een stemnummer te plaatsen en die te combineren met paspoort nummer ter identificatie)
e) Voor draagkracht onder de bevolking, en als voorbeeld voor goede samenwerking, is een coalitie tussen links en rechts (pvda en vvd) eigenlijk de beste oplossing.
f) Het kabinet mag geen meerderheids moties e.d. van de kamer niet-uitvoeren. Moties van wantrouwen worden vervangen door automatisch aftreedt verplichting als motie niet uitgevoerd wordt.

Programma van Beginselen SGP, hfds. 2, art. 7: "In deze orde is de man het hoofd van de vrouw ... Elk emancipatiestreven ... moet krachtig worden bestreden"
(Bron: www.sgp.nl)

               
R Referendum
Een correctief referendum moet mogelijk worden. De volksvertegenwoordigers kunnen wel eens een beslissing nemen waar het volk het niet mee eens is. Daarom moet het volk de macht krijgen om in dat soort gevallen in te grijpen door middel van een bindend correctief referendum.
                   
S

Schiphol
Schiphol moet nooit geprivatiseerd worden. Daarvoor zijn de landsbelangen te groot. Schiphol moet zich in de toekomst gaan profileren als de beste luchthaven ter wereld, niet de grootste. Er valt nog erg veel te verbeteren aan beveiliging, vertragingen, vliegveiligheid, bagagebehandeling, service, luxe, gemak, trasfer, enz. te verbeteren. Deze punten moeten gestimuleerd worden in plaats van de toename van vluchten. In dat kader ook een aantal maatregelingen.
a) Nieuwe landingsbanen zijn niet meer nodig. Daarom moet nu alvast geplande uitbreidings grond onteigend worden van Schiphol en terug verkocht aan de gemeenten.
b) De parallele aanvliegroutes door de polderbaan, zijn absoluut niet nodig voor dit kleine land. Bovendien is de afstand van de polderbaan naar Schiphol centrum veel te groot. Een kwartier rijden op de taxibaan is alleen maar vervelend voor de passagiers en daarom kan hier in verbeterd worden door die baan niet meer te gebruiken. Echter: de baan ligt er, inclusief eigen verkeerstoren. Daarom stel ik voor de polderbaan 'los te koppelen' van Schiphol en alleen te gebruiken voor klein verkeer, die voorheen gebruik maakt van de Fokkerbaan. Het hele kleine-vliegverkeer, zakenjets, cessna's, lesverkeer, helicopters enz. kan verplaatst worden naar de nieuwe Polderbaan en daardoor zelfs beter functioneren als vliegeveld Haarlem, omdat het minder stoort met het grote verkeer van Schiphol. Een eigen infrastructuur in de richting van Haarlem kan worden aangelegd voor dit Polerbaan verkeer. De fokkerbaan kan dan gesloopt worden, waarmee automatisch ook het vliegverkeer boven Amsterdam minder wordt.
c) zie extra vliegbeperkende maatregelen bij Luchtvervuiling.

Grootste vliegvelden ter wereld, het aantal Runways per vlieveld, aantal passagiers (2005):

1. Atlanta: 4 - 83 578 906
2. Chicago: 7 - 75 373 888
3. London H.: 3 - 67 343 960
4. Tokyo H.: 3 - 62 320 968
9. Schiphol: 6 - 42 541 180

Aantal vluchten (2005):
1. Atlanta: 964 858
2. Chicago: 923 347
3. London: 475 999
9. Schiphol: 418 611

(Bron: Airport Councel Int.)

 

 

 

 

aantal kleinverkeer

  Het aantal landingsbanen dat Schiphol heeft is meer dan genoeg, blijkt duidelijk.            
S

Scholen
a) Scholen moeten harder optreden tegen uitingen van leerlingen van discriminatie van bijvoorbeeld vrouwen of homosexuelen. Denk aan onmiddelijke schorsingen, nablijven, verplichte extra maatschappijleer lessen.
b) Als blijkt dat meer geld een beter onderwijs oplevert, moet er meer geld voor onderwijs komen. Goed onderwijs is de basis van een beter bestaan voor iedereen.

                 
S Spelling
Ik stel voor om serieus na te denken over het afschaffen van spellings regels. Waarom moet iets per se zo of so geschreven worden. Waarom moet dat? Culturele waarde? Cultuur is veranderlijk. En nu is de tijd om deze verandering in de cultuur mogelijk te maken: een spelfout is geen fout meer, maar een eigen vorm. Hoe iemand iets schrijft kan iets over iemand vertellen, maar het is onzin om iemand minder van waarde te vinden omdat hij niet de woorden spelt zoals dat moet. Taalverloedring? Welnee! Waarom is het een verloedring als iemand schrijft: "ik wort onnodig gedwongen om woorden te sgrijfen zoals de regering dat zecht"?
                 
T Telefoonboeken
Telefoonboeken en de Gouden Gids zijn een enorme verspilling van papier en geld, en bovendien niet meer nodig door de nieuwe media als telefoon, Internet, mobiel enz. Daarom moeten telefoonboeken af worden geschaft.
hoeveel boeken zijn er en hoeveel bomen heeft dat gekost?                
T Telefoon Antennes
Het is absurd dat alle bedrijven van mobiele telefonie, allemaal eenzelfde netwerk moeten bouwen met antennes voor de gsm van hun merk. Dit is een ontzettende geldverspilling, een vervuiling van de straat door de vele antennes, en een voorbeeld van hoe marktwerking totaal verkeerd uitwerkt. Mobiele telefoon aanbieders moeten worden verplicht samen te werken als het gaat om het bouwen van antennes. Er moet één netwerk van goede antennes komen waar alle netwerken gebruik van kunnen maken. Overtollige antennes moeten worden gesloopt. Het bereik van gsm telefoons is dan meteen voor iedereen gelijk. In de eerste plaats moet onmiddelijk gestopt worden met bouwvergunningen voor nog meer gsm antennes, er staan er al genoeg.

aantal antennes?

aantal aanbieders?

               
W WAJONG (= Wet Arbeidsongeschiktheid Jonggehandicapten)
a) De WAJONG uitkering moet omhoog om de jonggehandicapten een iets normaler bestaansniveau te geven. Het wordt steeds moeilijker voor een gehandicapte om financieel zelfstandig te wonen. Dat moeten we zien te voorkomen, daar gaat het economisch te goed voor in ons land.
b) De WAJONG uitkering mag ge-exporteerd worden binnen Europa. Binnen Europa geldt een vrije vestiging. Gehandicapten die afhankelijk zijn van hun Nederlandse uitkering, verder totaal ongeschikt zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt, geen zicht hebben op verbetering in de toekomst, waarom zouden we die niet toestaan in een andere hoek van Europa te gaan vestigen als ze zich daar prettiger voelen (met behoud van die Nederlandse uitkering)?
De maandelijkse uitkering voor volwassen gehandicpten in Nederland is: 814,98 euro.
Een voorbeeld van hoe weinig daarvan overblijft na aftrek van vaste lasten als huur, ziekenfonds e.d. is hier te zien.
               
W Water
Er moeten in alle huishouden twee soorten water komen: drinkwater en waswater. Het is absurd en zelfs beledigend voor landen waar een tekort aan water is, om de wc te doorspoelen of te douchen met drinkwater. Daarom moet er een tweede waternet aangelegd worden met schoon drinkwater. Een aparte tweede kraan in de keuken kan drinkwater leveren. Het andere water kan iets minder zuiver zijn, wat veel geld en enrgie bespaard in schoonmaken.
hoeveel drink-watergebruik? + schatting % hoeveel daarvan wordt daadwerkelijk gedronken.                
W

Wapens
a) Alle wapengebruik moet worden verboden. Het bezit en gebruik van wapens is de bron van veel ellende in de wereld. Wapens zijn gemaakt om te doden en daarom nooit acceptabel als hobby of iets dergelijks. Daarom moet idere vorm van wapenbezit door particulieren veboden worden. Schietverenigingen moeten daarom ook verboden worden. Schieten is geen hobby of sport maar slechts een trieste noodzaak voor gezagdragers (politie en leger). Alle wapenvergunningen worden ingetrokken met uitzondering van politie en leger.
b) Spelen met wapens geeft ook een verkeerde opvoeding voor kinderen. Met wapens spelen is niet meer van deze tijd. Er moet vanaf geboorte geleerd worden dat wapens geen speelgoed zijn. Daarom moeten ook speelgoedwapens verboden worden. Cowboy pistolen en kurkschieters mogen niet meer gemaakt of verkocht worden.
c) In datzelfde kader is ook paintball schieten verboden. Schieten is geen spel.
d) Schieten op de kermis: zelfde verhaal: verbieden!
e) Nederland moet/kan het goede voorbeeld aan de wereld geven door ook de produktie van wapens en munitie in Nederland te verbieden. Voorlopig kan politie en leger noodzakelijke wapen importeren. Geen wapen- en munitiefabrieken meer in Nederland.

aantal schietverenigingen?

produktie wapens in nederland?

export?

               
Z Zelfdoding
Verbod op zelfdoding opheffen. Mensen die niet langer willen leven, door pijn, door ellende enz. moeten niet nog meer ellende krijgen door de overheid die verbied het leven te beeindigen. Onder begeleiding van huisarts, moet een zelfmoordpil beschikbaar worden. Als de huisarts ervan overtuigd is dat de doodwens te verhelpen is met psychische hulp, dan moet dat prioriteit krijgen, maar als er ondragelijk leiden is bijvoorbeeld, dan mag de huisarts de zelfdodingspil gewoon verstrekken zonder vervolging.

aantal zelfmoorden?

aantal euthanasie medisch?

               
Z

Ziekenfonds
Het nieuwe systeem van één ziekefonds voor iedere Nederlander, is een goed plan. Maar de compensatie via de belasting voor mensen die minder geld hebben om de hogere premie te betalen is absurd. Waarom niet dat geld direkt naar de ziekenfondsen sturen? Dat scheelt mensen veel frustraties en nog meer administratie. Kortom: de financiële compensatie intern regelen met ziekenfondsen.

                   
Z Ziekenhuizen
Privé klinieken moeten worden verboden, omdat gezondheidszorg voor iedere burger gelijk moet zijn. Het mag niet zo zijn dat mensen met meer geld een betere of snellere behandeling krijgen. De overheid staat garant voor de beste zorg voor iedere burger.
  aantal ziekenhuizen, patienten                
Z Zomertijd
De zomertijd is ingevoerd om energie te besparen. Maar waarom dan niet in de winter ook? De dagen worden vanzelf wel korter in de winter, dus de zomertijd kan permanent ingevoerd worden. Dit is beter voor het milieu en scheelt ook enorm veel ergenissen bij het verstellen van klokken tweemaal per jaar.
besparing door zomertijd?                
Europese Politieke Onderwerpen   prio-
riteit
cijfers   Interpretatie cijfers begroting invloed op de economie invloed op de arbeidsmarkt invloed op maatschappij en milieu is dit plan praktisch haalbaar? Wat is de huidige politieke realiteit?
(2005)
E

Europa
Europa is de meest heldere vorm van samenwerking tussen de europese landen en daarom zeer aan te bevelen. Iedere verdere samenwerking in Europees verband moet worden gestimuleerd. Een sterk Europa is tevens beter in staat om serieus met Amerika te onderhandelen over bijvorbeeld het Internationaal Gerechtshof.
a) De Europese grondwet moet er komen. Dit is in het belang van een betere samenwerking en gelijke behandeling van alle europeanen. Daarnaast verlaagt het de macht van de grote landen als Duitsland en Frankrijk.
b) Aangezien de opkomst van Europese verkiezingen altijd erg laag is, kan voorlopig de samenstelling van het nationale parlement overgenomen worden in de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europees parlement, zonder extra verkiezingen (dat spaart ook weer een hoop geld voor verkieizngen uit).
c) De voorgestelde Europese minister van buitenlandse zaken, is een goed voorstel. Op die manier hebben de andere grootmachten één duidelijk aanspreekpunt.
d) Europa moet een permanente zetel in de veiligheidsraad krijgen, de individuele permanente zetels van Engeland en Frankrijk komen daarmee te vervallen.
e) Er moet één Europees defensieleger komen.
f) zie voor lidmaatschap Turkije hier..

54,9% van de Franse kiezers zei NON tegen de grondwet.   Misschien moet Europa maar verder zonder Frankrijk. Het afwijzen van de grondwet is in een obstakel op de weg naar de eerste wereldvrede.           Frankrijk en Nederland hebben 'NON' gezegd tegen de grondwet.
E Eurovisie Songcontest
Het Eurovisie Songfestival moet weer alleen europees worden. Dus zonder de landen die niet behoren bij de Europese Unie. Het moet een jaarlijks cultureel feest worden waar alle landen van de EU zich musikaal presenteren naar elkaar en de rest van de wereld. Vertaling van uitslagen in het Frans is ook niet meer nodig.
  welke landen niet, welke wel                
I Israël en Palestina
a) Het conflict tussen de Israel en de Palestijnen is al jaren uit de hand aan het lopen. In dat kader is het niet onverstandig om de twee ruziende partijen tijdelijk uit elkaar te halen door de Israelische muur. Dit is niet prettig, maar de ruzie moet stoppen, dus als tijdelijke oplossing aan te bevelen. Maar... dan moet Israel natuurlijk niet aan de 'vijandige' kant van de muur gaan wonen, en Palestijnen moeten niet ten westen van de muur gaan werken. Dus: zet de muur neer, haal alle nederzettingen te oosten van de muur weg en zorg voor rust.
b) De wereld moet de Palestijnen helpen te overleven als ze door de Israelische muur afgesloten worden van werk bijvoorbeeld.
c) Israel en de Palestijnen samen moeten trots zijn op Jeruzalem als stad waar drie grote geloven samen komen, een stad die een godsdienstige waarde heeft voor Joden, Christenen, en Islamieten. Het kan niet mooier, zoveel geloof samen. Daarom moeten alle partijen samen werken om Jeruzalem een "godsdienstige hoofdstad van de wereld" te maken, dat niet van Israel alleen is, niet van de Palestijnen alleen, maar van iedereen: Jeruzalem als onafhankelijke staat, in de zelfde vorm als vaticaanstad. Jeruzalem: een heilige stad van meerderen geloven.
                 
K Kolonisatie
De Nederlandse Antillen zijn een overblijfsel van oude kolonisatie. Dat is volledig uit de tijd. Daarom moet de band tussen Nederland en de Antillen los gekoppeld worden. De eilanden moeten een zelfstandig land worden, los van Nederland. Nederland moet de inwoners zoveel mogelijk helpen dit waar te maken.
  kolonisatie sinds?     begroting financien          
L

Luchtvervuiling
Luchtvervuiling is een enorm probleem in Nederland. Kijken we naar kaarten van luchtvervuiling wereldwijd, dan springt Nederland daaruit. Dit is voor een dergelijk klein land een onvergeeflijke blunder en moet met alle middelen bestreden worden. Dit moet allehoogste prioriteit hebben. Er moet in dit verband gesproken van een noodtoestand. In dat kader moeten een aantal maatregelingen genomen worden, gedeeltelijk van tijdelijke aard, todat de lucht weer relatief schoon is.
a) Vliegtuigen die niet in Nederland landen, mogen voorlopig niet meer over Nederland vliegen.
b) Transit vluchten met mensen die niet naar Nederland komen, maar hier alleen overstappen, moeten voorlopig zoveel mogelijk worden vermeden.
c) Iedere zondag autoloze zondag in heel Nederland.
d) Maximum snelheden moeten worden verlaagd: op de snelweg maximaal 100 km/uur (ipv 120) (ook snachts, alles ivm de luchtvervuilende noodtoestand), op binnenwegen 70 km/uur (ipv 80) en binnen de bebouwde kom 45 km/uur (ipv 50).
e) Wetenschap en commercie moeten met overheidssubsidie alle aandacht schenken aan waterstof als schone brandstof voor autos. Alle overheids autos, politie, ambulances, brandweer, ministers, enz enz kunnen alvast overschakelen op de waterstof cel motoren. Waterstof tankstations kunnen in opstartende fase gesubsidieerd worden.

 

 

 

 

 

Wat voor vervuiling is het?

Hoeveel transit verkeer?

uitstoot grafiek?

           

Zie hier de ENV (Emissions Neutral Vehicle) bike.http://www.intelligent-energy.com/

http://www.envbike.com/

 
T Turkije
a) Het toetreden van Turkije bij de Europese Unie is een zeer goede zaak voor all partijen. Voor Turkije is het een geweldige stap in de goede richting als het land kan voldoen aan de Europese eisen tot toetreding. Voor Europa is het een belangrijke verbetering als een groot islamitisch land bij de unie wordt gevoegd en daarmoe goed wordt samengewerkt. Tenslotte is de toetreding van Turkije een vredige uitbreiding in de richting van het midden-oosten. Voor alle partijen een positieve uitwerking en stap in de richting van de eerste wereldvrede. Als Turkije kan voldoen aan de europese regels voor bijvoorbeeld mensenrechten en eerlijke justitie, dan is dat een geweldig en als europa dat kan veroorzaken is dat perfect.
b) Turkije zou als gebaar naar Europa toe nu alvast het visum voor europese reizigers van 10 euro kunnen afschaffen. Dat scheelt bovendien een enorme ergenis op de vliegvelden voor alle toeristen. Europa moet Turkije dit voorstel doen.
c) Turkije moet wel ieder ander land in Europa erkennen en zich daar naar gedragen. Dus: Turkije moet Cyprus erkennen en de grens troepen weghalen en de grens volledig open zetten.
                 
V

Verenigde Staten van Amerika
a) Amerika moet economische sancties krijgen voor het niet ondertekenen van het Kyoto akkoord. Amerika vond dat het ondertekenen van het Kyoto akkoord de amerikaanse economie schade aan zou doen. Daarom moeten we dat omdraaien: het niet ondertekenen van het akkoord leidt tot economische sancties. Nederland moet daarin alleen besluiten als Europa niet mee wil doen.
b) Amerika moet economische sancties krijgen zolang ze het Internationaal Gerechtshof niet erkent. Amerika propagandeerd democratie, maar doet zelf niet mee aan wereld-democratisch gekozen instellingen. Als Amerika niet wil samenwerken met Nederland in deze, dan doen wij dat ook niet en stellen we economische sancties in, in de vorm van bijvoorbeeld een export verbod naar Amerika.
c) Zoals alle niet-europeanen moeten ook Amerikanen een inburgeringscursus volgen als ze in Nederland willen wonen. Geen uitzondering voor Amerikanen op dit gebied (zoals dat nu wel is).
d) Als de Verenigde Staten eisen dat wij een nieuw paspoort moeten hebben dat electronisch leesbaar is of iets dergelijks, dan moeten zij dat ook maar betalen voor ons.

hoeveel export naar de VS?

hoeveel imigranten uit de VS?

               
V Voeding
a) Er moet duidelijkheid komen over stoffen in Cola-Light en dergelijke produkten, die eventueel kankerverwekkend zouden kunnen zijn. Daarmee mag geen enkel risico worden genomen. Op dit moment zitten en er in Europa stoffen in de drank die in de VS verboden zijn omdat ze kankerverwekkend zouden zijn. Dit is een zeer verontrustende gedachte voor de consument.
  welke stoffen, wat zegt de VS erover, wat zegt de EU                
Lokale Amsterdamse Politieke Onderwerpen   prio-
riteit
cijfers   Interpretatie cijfers begroting invloed op de economie invloed op de arbeidsmarkt invloed op maatschappij en milieu is dit plan praktisch haalbaar? Wat is de huidige politieke realiteit?
(2005)
B Bestemmingsplan
Een lokaal bestemmingsplan moet niet meer een boek vol regeltjes zijn dat door een bepaalde raad is vastgesteld en daarna voor jaren geldig is en moeilijk te veranderen. Mensen veranderen, tijden veranderen en een dergelijk star bestemmingsplan is niet bruikbaar.
Daarom stel ik voor een nieuw soort bestemmingsplan te ontwikkelen op basis van meetbare resultaten. Bijvoorbeeld het toestaan van winkels in woonbuurten kan getoetst worden aan meetbare overlast in de vorm van geluid, stank, laad-verkeer, mensen-drukte enz. Een dergelijke set regels kan dan gelden voor de gehele stad, zonder een straat voor straat analyse zoals dat nu het geval is.
                   
B

Bibliotheek
Het aantal fietsen voor de Openbare Bibliotheek te Amsterdam, is dermate groot dat vooral voor gehandicapten en mensen met kinderwagens grote overlast wordt veroorzaakt. Daarom moeten er maatregelingen genomen worden om die overlast te verminderen, zoals:
a) het weghalen van de Amsterdammertjes die nu als 'fietsrek' gebruikt worden.
b) het weghalen van enkele auto-parkeerplaatsen om daar extra fietsenrekken te plaatsen.
c) het plaatsen van een bordje 'geen fietsen plaatsen' op de oprit van de rolstoel helling.

                 
B Broedplaatsen
Vele oudere gebouwen kunnen vaak uitstekend dienst doen als culturele broedplaatsen van kunst en cultuur. Dit moeten we stimuleren. Nederland kan op die manier een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van kunst in de wereld. Dat is iets waar we trots op moeten zijn. Het maken van nieuwe grote attelier ruimtes is onbetaalbaar geworden, maar er worden regelmatig bestaande gebouwen gesloopt die perfect hiervoor kunnen dienen. Hergeberuik van leegstand voor broedplaatsen is daarom zeer aan te bevelen. Overigens moeten de gebouwen dan wel (eventueel gesubsidieerd) aangepast worden aan moderne brandveiligheid en dergelijke. En de broedplaatsen moeten alleen als attelier ruimtes gebruikt worden, niet als alternatieve goedkope huurwoningen.
              Om dit plan haalbaar te maken, moet er een mentaliteits verandering komen. Dat is lastig. Het opknappen van oud en lelijk gebouw om er een geweldige culturele broedplaats van te maken vereist enige fantasie. Daarom zal eerst de Internationale promotie van dit culturele erfgoed flink gepromote moeten worden, zodat er uit het buitenland impulsen komen dat we goed bezig zijn.  
C Consulaat
Het Amerikaanse consulaat op het museumplein, midden in de drukke stad, vereist teveel beveiliging. Dit draagt bij aan het gevoel van onveiligheid in de stad. Bovendien is het erg lelijk om het museumplein, waar juist kunst centraal staat, vol te zetten met hekken en politiebewaking. Daarom is het zeer wenselijk dat het consulaat zo snel mogelijk gaat verhuizen naar een meer afgelegen plek aan de rand van de stad.
                 
D Daklozenkrant
Verkoop van de daklozenkrant bij de ingang van de supermartken en elders op straat moet verboden worden. Bedelen in Nederland is niet nodig en het 'bedelen' van daklozen als mensen boodschappen gaan doen, geeft een ontevreden gevoel en draagt daarom niet bij aan een betere maatschappij. In plaats van de verkoop moet de staat de daklozen helpen zodat er geen noodzaak meer is voor de verkoop. Door ons sociale stelsel in is (gelukkig) dakloos zijn in Nederland nooit nodig, en dus een keuze of een ernstig psychisch probleem dat oplosbaar is met juiste hulp.
Volgens onderzoek aan de UvA zijn er 325 daklozen (nachtzwerfers) in Amsterdam.   Er zijn slechts weinig daklozen en de overlast is behoorlijk groot. Maar aangezien het aantal zo klein is, is het probleem oplosbaar.            
G Gemeentebelasting
a) De kwijtschelding van gemeentebleasting voor mensen die weinig geld hebben, moet op dezelfde manier geregeld worden als gebeurt bij de huursubsidie: niet ieder jaar alle papieren opnieuw vragen, maar alleen een korte brief met de vraag: 'is er iets veranderd in uw situatie, zo nee, dan hoeft U niets te doen'. Dit scheelt heel veel papier, tijd, ambtenarij, stress, e.d.
b) Dezelfde methode ook voor de langdurigheidstoeslag.
Hoeveel gebruikers?                
H Hondenpoep
In Amsterdam zijn ongeveer 18000 honden. Die honden poepen en pissen iedere dag de stad helemaal onder. Op nummer 1 van ergenissen van Amsterdammers staat nog steeds de overlast van hondenpoep. Ik schat dat 500000 mensen dus erg veel last hebben van deze honden. Dus: vijfhonderd duizend mensen hebben veel last van achtien duizend honden. Dat is niet acceptabel. Bovendien is het onhygienisch, zeker op plaatsen waar mensen recreëren zoals een park. Daarom stel ik voor dat het houden van honden in de stad verboden moet worden. (uiteraard met uitzondering van blindegeleide honden en andere hulphonden) In de stad is gewoon te weinig natuur voor een hond, daarom geen honden in de stad.

Totaal opbrengst hondebelasting in Amsterdam, 2005 (Bron: O+S): 1 587 000 euro
Tarief Hondebelasting: 91,80 euro per hond, dus er zijn in Amsterdam 17 287 honden.

ergenis monitor

  Het aantal honden in Amsterdam is zeer klein.        

Er zal een overgangsperiode moeten komen. Die kan bestaan uit de volgende onderdelen:
1) geen nieuwe honden meer toestaan, geen vergunningen meer afgeven
2) puppies kunnen nog aanleren op balkon te poepen of in een 'hondenbak' (zoals kattenbak)
3) strenge controle op wildpoepen en pissen
4) verbod van honden op grasvelden in parken (waar mensen zitten)

Na de zomer van 2005 (waarom erna?) zal in het Vondelpark gebieden worden aangewezen waar honden niet meer los mogen lopen, plus een strenge controle hierop. We wachten af, het is een beginnetje...
S

Straatverkoop
a) Het aanbieden van kranten, het vragen om geld voor goede doelen, enz. enz. op straat, straatverkoop, moet worden verboden. Verkoop van goederen (kranten) gebeurt in winkels, niet op straat. Het is buitengewoon irritant om winkelend steeds lastig gevallen te worden voor goede doelen, kranten e.d. Dit zijn eigenlijk allemaal vormen van bedelen: men staat op straat en wil geld van je. Deze opdringerige houding is ongewenst (uiteraard met uitzondering van markten).
b) Vrijmarkten zijn altijd een enorm succes en een bron van veel plezier voor vele mensen. Daarom stel ik voor op zondag vrijmarkten toe te staan het gehele jaar. Als mensen, niet de commerciele sector, spullen willen verkopen op straat voor hun eigen deur, zonder hinder van anderen, dan is dat toegestaan. Dit geld niet voor verkoop van eten en drinken en sigaretten.                 
T

Taxis
a) Ik vind eigenlijk dat taxi's niet op de trambaan mogen rijden, net als gewone autos. Geen uitzondering voor mensen met geld dus.
b) Taxis op het Leidseplein in Amsterdam blokkeren regelamatig het verkeer en de tram. De politie treedt hier al tegen op, maar dat mag nog harder: eerste overtreding: één maand taxivergunning inleveren, enz.

aantal taxis     wat kost meer blauw op straat          
T Thuiszorg
a) Thuiszorg administratie kan veel efficienter, en daardoor goedkoper. Betaal de alfahulpen gewoon maandelijks vanuit de thuiszorg i.p.v. per week door de client. Administreer de kosten voor eigen bijdrage zelf, niet door een extern bureau.
b) Laat alfahulpen een contract tekenen met de thuiszorg, niet met de client. De thuiszorg moet verantwoordelijk worden gesteld voor een goed verloop van de hulp. Mensen die dat niet willen kunnen het zelf regelen met een PGB.
c) Aangezien in veel gemeenten de eigen bijdrage voor de thuiszorg via de bijzondere bijstand weer terug gevraagd kan worden, wat enorm veel papierwerk, ambtenarij en dus geld kost, is het beter dat de thuiszorg dit zelf kortsluit met de sociale dienst. De thuiszorg kan een rekening sturen naar de sociale dienst voor de eigen bijdrage. De client hoeft hiermee niet lastig gevallen te worden. Op die manier krijgt de client gewoon hulp zonder administratie, rekeningen, declaraties enz.
d) Thuiszorg mag geen illigalen (zonder werk- en verblijfsvergunning) aanbieden als alfahulp aan een client.

hoeveel alfahulpen?

hoeveel uren?

               
V

Vuilnis op straat
a) Hogere boetes op vuilnis op straat zetten, spugen op straat, peuken op straat gooien, graffity enz.
b) Actievere, initiatief nemende, bestreiding van graffity, op kosten van de gemeenten.

hoeveel schoonmakers?                
W Welstand commissie
In de meeste gevallen bestaat een welstand commissie uit 'geleerde' mensen die verstand hebben van architectuur e.d. Het nadeel is dat die mensen zelf niet hoeven te wonen in de buurt waar ze over oordelen. Daarom moet een welstand commissie anders worden samengesteld en moet vooral de buurtbewoners van het project mee kunnen beslissen of ze een gebouw wel of niet in de buurt vinden passen. Dat is vaak een kwestie van smaak, en niet van objectieve waarde oordelen van een commissie geleerden.
                   
Wereldse Politieke Onderwerpen   prio-
riteit
cijfers   Interpretatie cijfers begroting invloed op de economie invloed op de arbeidsmarkt invloed op maatschappij en milieu is dit plan praktisch haalbaar? Wat is de huidige politieke realiteit?
(2005)
?

Nog in te vullen met onderwerpen als:
- wereldverdag tegen kernwapens grote prioriteit
- idem chemische wapens
- Intern.Gerechtshof Den Haag moet erkend worden door alle landen
- Kyoto
- rol Verenigde Naties
- veiligheidsraad
- betere samenwerking ruimtevaart

                   


Algemene Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek

Bevolkingsaantal in 2005:
16 292 353 inwoners

Totale Oppervlakte Nederland:
41 526 km2

Totale Landoppervlakte Amsterdam: 166 km2

Totaal aantal inwoners Amsterdam 2004: 738 763

 

AVV = Adviesdienst Verkeer en Vervoer
CBS = Centraal Bureau voor de Statistiek
O+S = Dienst Onderzoek en Statistiek Amsterdam
PGB = Persoons Gebonden Budget
UvA = Universiteit van Amsterdam
WAJONG = Wet Arbeidsongeschikheid JONGgehandicapten.

 

 

   

 

         

 

 

Wilt u meepraten? Klik dan hier...

Gastenboek voor Samenwerking ipv
Marktwerking

 

Copyright Maarten Meulendijks, Amsterdam, 2005

(klik op bovenstaande bol voor de homepage van Maarten)


Get Firefox!