Glas in lood kan ook heel abstract worden als je er goed
naar kijkt. Dit raam zit in de kerk van Nerja.